Urbanisering | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Geografi A
 • MVG
 • 3
 • 1483
 • PDF

Urbanisering | Fördjupningsuppgift

Det här är en fördjupningsuppgift som handlar om urbanisering. Här reder eleven ut vad urbanisering är och hur den har sett ut under historien. Dessutom förklaras här hur urbaniseringen ser ut i u-länderna idag. Uppgiften avslutas med en kort, personlig analys.

Utdrag

"Så länge människan minns har det alltid funnits någon form av urbanisering. Antingen har det varit ett fåtal människor som dragit sig till varandra istället för att bo själv, eller bönder som flyttat från landsbygden till staden. Urbanisering är alltså när man gör en folkförflyttning från landsbygd till en stad. Detta har genom historien upprepat sig själv och har för vår del varit grunden till industrialismen. Men vad har den moderna urbaniseringen för konsekvenser för resten av världen och hur påverkar det dessa?"... Köp tillgång för att läsa mer

Urbanisering | Fördjupningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2012-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Det var ett bra arbete, kunde dock ha haft lite mer analys
 • 2012-05-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra grundläggande kunskap om ämnet urbanisering.
 • 2011-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra och effektfullt.
 • 2021-05-20