Musikproduktion | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Projektarbete
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 2181
 • PDF

Musikproduktion | Analys

Eleven har analyserat sin insats i sitt projekt i kursen "Musikproduktion". Eleven analyserar bland annat om han har använt tiden rätt och om han har använt sin handledare på ett bra sätt.

Innehåll

Här jag uppnått mina mål? Till vilken nivå?
Har jag använt tiden rätt?
Har jag använt handledaren på ett bra sätt?
Vilka moment erbjöd stora eller små svårigheter?
Hur har mitt samarbete med Max fungerat?
Sammanfattning.

Utdrag

Här jag uppnått mina mål?Till vilken nivå?
Målet för mig med projektarbetet var i första hand att lära mig det avancerade musikprogrammet ”Reason”. Vilket uppnåddes mycket väl, det krävdes dock mycket tid för att lära sig programmet utförlig. Detta hade jag räknat med och satt upp delmål i projektplanen.
Att studera via internet och framförallt youtube (tutorials) gav efter många timmar en bra helhetsbild om hur man går till väga för att skapa musik. Något som skulle kunna ge en ännu bättre utbildning för programmet är kurser, som finns att gå i Stockholm, dessa kostar tyvärr flera tusen att genomföra.
Så här i efterhand bör jag eventuellt sökt bidrag från skolan eller annat håll för att delta i en sådan kurs. Min personliga budget var begränsad under denna tidpunkt. Däremot investerade jag i en keyboard som är mycket nödvändig för att orientera sig i reason.
En sak som skulle kunna tilläggas för att få bättre/snabbare förståelse för musikproduktions programmet var att ha regelbunden kontakt med någon person som är utbildad inom området. Detta vore också bra källa för att redovisa att det har skett en process och utveckling.
Att till exempel kunna visa handledaren en mejl-konversation eller liknande skulle ge handledaren en process svart på vitt. Vilket vore bra då min svaga sida var att logga.
Skulle jag göra om projektarbetet idag hade jag loggat, inte bara oftare, utan på ett annat sett. Jennylinn uttryckte vid handledningstilfälle att jag inte bör fokusera mina loggar så mycket på olika delar i reason-programmet. Eftersom det är sådant som hon inte begriper, utan istället lägga fokus på att beskriva en process så att hon förstår.

Idéen med projektarbetet var att visa hur utvecklingen har gjort saker och ting möjligt i dagens samhälle. Att jag själv kan producera musik hemma i mitt sovrum idag, något som krävdes mer tid, engagemang, pengar och personer för 30 år sedan. Att jag själv kan bilda ett 8-manna med min dator och keyboard. Detta huvudmål genomfördes på ett bra sätt. Även om resultatet inte blev det jag hade hoppats på, det är svårare att göra bra musik än vad jag trodde. En lärdom som jag tror jag kommer ha nytta av i framtiden då musik är ett av min största fritidsintressen. Jag har alltså skapat mig en både bredare och djupare uppfattning och förståelse inom området.

Ett personligt mål som jag hade med projektarbetet var att utvecklas musikaliskt och att lära mig spela piano. Tanken med detta var att få djupare kunskap i musik och därefter kunna skapa mer utbildade och korrekta låtar.
Under tidens gång insåg jag att tidsplanen inte skulle hålla. Reason krävde mer tid... Köp tillgång för att läsa mer

Musikproduktion | Analys

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
 • 2012-01-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra jobbat är nöjd med denna uppsats
 • 2014-04-24
  .........................