Utvecklingsteorier inom psykologi: Mitt liv | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • A
 • 2
 • 994
 • PDF

Utvecklingsteorier inom psykologi: Mitt liv | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som diskuterar olika utvecklingsteorier inom psykologi där eleven tar utgångspunkt i sitt eget liv för att redogöra för de olika teorierna. Eleven lyfter bl.a. fram Freud och Eriksons teorier inom området för att utreda sin barndom och uppväxt, samt använder barnläkaren och psykoanalytikern Donald Winnicotts objektrelationsteori.

Lärarens kommentar

Väl skriven, goda iakttagelser och bra analys.

Utdrag

Mitt liv har både varit en mycket intressant och psykologisk utveckling, samt en fartfylld och spännande resa som än inte har kommit till sitt slut. Det är inte bara utseendet och kroppen som ändras med tiden utan också ens egna behov och ens personliga utveckling genomgår olika faser. Den första som redovisade detta var den österrikiska neurologen Sigmund Freud . Freud påpekade också hur viktig barndomen var eftersom... Köp tillgång för att läsa mer

Utvecklingsteorier inom psykologi: Mitt liv | Inlämningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt bra. hade med allt man behövde TACK
 • 2015-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  .........................................
 • 2017-02-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Asbra analys gav mig mycket fakta
 • 2017-02-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Grymt...damn.....hjälpte mig