Vård och omsorgsarbete | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Annat
 • VG
 • 2
 • 684
 • PDF

Vård och omsorgsarbete | Inlämningsuppgift

A. Beskriver sambandet mellan behov och hälsa
B. Beskriver och diskuterar hur förhållningssätt påverkar mötet med vårdtagaren.

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Sambandet mellan behov och hälsa.
Behov och hälsa hör ihop på flera sätt. Ett behov kan vara ett behov av god hälsa. Vi behöver få våra behov uppfyllda för att kunna leva ett fullvärdigt liv. En god hälsa är också viktig för att vi ska kunna uppfylla våra behov för att en god hälsa ger oss möjlighet att delta i arbetslivet och kamratgänget vilket hjälper att uppfylla behovet av gemenskap tillexempel.
Både hälsa och behov är ju två

-----

Jag tror att för att ett möte mellan en vårdtagare och en vårdgivare ska bli så bra som möjligt kan man, på ett smidigt sätt, försöka ta reda på hur vårdtagaren vill ha det. Jag är ju där för att hjälpa vårdtagaren med det han inte själv kan. Man måste vara lyhörd för brukarens behov och försöka förstå hur han/hon tycker och tänker. Man ska inte... Köp tillgång för att läsa mer

Vård och omsorgsarbete | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den hjälpte mig i mitt arbete, att förstå ovh kunna leta efter information och fakta jag själv behövde
 • 2014-05-22
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa