Hur uppstår växthuseffekten?

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Geografi A
 • VG
 • 6
 • 1726
 • PDF

Hur uppstår växthuseffekten?

Detta arbete handlar om hur växthuseffekten uppstår, vad vi som människor kan göra åt problemen och mina egna funderingar och ord. Växthuseffekten är ett problem som många inte ser. Man behöver inte hjälpa till mycket för att fixa till de som behövs för att göra jorden bättre utan de man gör kan göra mycket. Arbetet har fått mig på tankar att kanske tänka på vissa saker som man egentligen inte tänker på. Jag slutar sätta datorn på standby läge vid läggdags och stänger av den helt. Även de gäller för tv:n. Då sparar man energi, även om energiskatten är låg och man behöver inte betala så mycket för den, men det är utsläppen som får en att tänka.

Innehåll

Sammanfattning 2
Vad är växthuseffekten? 3
Hur uppstår växthuseffekten? 3
Sverige 3
Effekter på jorden 4
Jordbruket och tillgång på mat 4
Havsnivå 4
Exempel; 4
Vad kan vi göra? 5
Tips på åtgärder 5
Egna tankar och åsikter 5
Källförteckning 6

Utdrag

Vad är växthuseffekten?
Man kan säga att växthuseffekten på jorden liknar vad som sker i ett växthus (därav sitt namn). Glasväggarna som finns i växthuset liknar jordens atmosfär . Glasrutorna på växthuset (atmosfären) har en blandning av olika sorters gaser och moln som släpper in solstrålar. Uv-ljuset från solstrålarna som gör oss solbrända skulle i för stor dos döda mycket av livet på jorden men glasrutorna reflekterar bort en del av de farliga strålarna och strålarna är inte lika farliga. De strålar som blivit insläppta i växthuset sugs upp och då kan inte den värmestrålningen som kommer in, komma ut eftersom den hejdas av växthusgaser i atmosfären och jorden värms upp av den kvarstående värmen. Ozon, freon, metan, kväveoxid, koldioxid och vattenånga är några av de så kallade växthusgaserna. Jordens medeltemperatur ligger idag på +15grader. För utan växthuseffekten så skulle medeltemperaturen legat på -18 och vi människor kanske inte skulle kunna leva här då.

Hur uppstår växthuseffekten?
Det finns ca 50 stycken växthusgaser på jorden och de har funnits sen jorden skapades. Koldioxid och metan är de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten, koldioxid 65 % och metan 25 %. Skulle dessa gaser öka kommer klimatet på jorden förändras, vilket betyder att mer värme kommer att stängas inne och vi får mer kyla. Det är oftast på oss människor... Köp tillgång för att läsa mer

Hur uppstår växthuseffekten?

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  En bra och väl gjord uppgift, Den är/ser även väldigt professionell ut vilket är ett litet +!
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Faktadelen hjälpte mig en hel del, tack!
 • 2017-01-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Härligt, mycket väl konstruerad
 • 2016-10-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  weeweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee