Europas dominans under 1500-talet | Upptäcksresande | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • VG
 • 2
 • 769
 • PDF

Fördjupningsarbete: Europas dominans under 1500-talet | Upptäcksresande | Historia A

En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven undersöker hur Europa nådde dominans i världen under 1500-talet. Fokus ligger bland annat på naturtillgångar, renässansen och upptäcktsresande. Notera att källor saknas.

Utdrag

"För att förstå varför Europa kom att dominera världen från 1500-talet och framåt måste vi först få en inblick i hur förhållandena var i Europa. En mycket viktig faktor under Europas storhetstid var det geografiska läget. Beläget längst ut till vänster på den eurasiska kontinenten låg området skyddat av milsvid skog som en barriär mellan Centralasien och oss. Det enda hotet var osmanerna i sydost som dock aldrig kunde komma upp till Västeuropa. Europa var även rikt på vatten, skogar, metaller, energikällor samt bördig jord. Med dessa producerades varor som med fördel kunde forslas med Europas unikt många floder samt farbara kustlinjer som utgjorde en förmån för ökad handel."... Köp tillgång för att läsa mer

Europas dominans under 1500-talet | Upptäcksresande | Historia A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldit bra, den hjälpte mig mycket med min uppsats om upptäckar tiden