Domstolar i Sverige | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Rättkunskap
  • MVG
  • 2
  • 314
  • PDF

Domstolar i Sverige | Sammanfattning

En kort sammanfattning i punktform över Sveriges domstolar och vilka slags mål de tar upp.

Innehåll

Introduktion
Genomgång av frågan
Allmänna domstolar
Allmänna förvaltningsdomstolar
Specialdomstolarna

Utdrag

I Sverige finns tre olika sorters domstolar, allmänna domstolen som består av tre instanser som är tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen, allmänna förvaltningsdomstolen som också har tre instanser, förvaltningsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten. Och sist finns specialdomstolarna som jobbar med mål som behandlar specialområden som t.ex. Marknadsdomstolen. Varken någon... Köp tillgång för att läsa mer

Domstolar i Sverige | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-03-16
    det var bra och värdeful text