Effects of Advertisements | Discussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Engelska A
  • VG
  • 1
  • 359
  • PDF

Diskussion: Effects of Advertisements | Discussion

En kort, diskuterande text på engelska, där eleven diskuterar reklamens effekter på barn och ungdomar (the effects of advertisements). Fokus ligger bland annat på kroppsideal, användningen av kända personer eller experter inom marknadsföring, samt hur föräldrar kan förhindra negativa effekter av reklam på sina barn. Notera att källor saknas.

Innehåll

- The impact
- Famous stars or professors
- The Parents

Utdrag

"Advertising targeted young girls uses often pictures of very thin, good looking and sexy women to suggest that this is the best body shape. Advertising targeted young people is very effective because it leads them to believe they are nothing without the product being marketed. Advertising targeted to men are often men who has confidence, power, and big muscles. And they lead them to believe that this is the way you can be cool."... Köp tillgång för att läsa mer

Effects of Advertisements | Discussion

[0]
Inga användarrecensioner än.