A Beautiful Mind av Ron Howard | Filmanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • A
  • 3
  • 1795
  • PDF

Filmanalys : A Beautiful Mind av Ron Howard | Filmanalys

En filmanalys som fokuserar på John Nash i filmen "A Beautiful Mind" av Ron Howard från 2001 och om hur han hanterar sin schizofreni under filmens gång.

I uppsatsen analyseras John Nashs psyke utifrån olika psykologiska perspektiv. Slutsatser dras sedan om varför John lider av denna personlighetsstörning och hur han kan hantera den på bästa sätt.

Lärarens kommentar

"Mycket bra arbete som är nyanserat och välgrundat. Relevanta exempel som knyter ihop teorier med fallet John Nash på ett träffande och insiktsfullt sätt."

Utdrag

A Beautiful Mind är en film som följer den briljante matematikern John Nashs liv från att gå på college i Princeton University till att vinna nobelpris i ekonomisk vetenskap. Men han hade inte en enkel väg framför sig och detta var främst p.g.a. att han led av schizofreni. Så vad är Schizofreni? Schizofreni är en hjärnsjukdom som oftast påverkar en persons beteende och tankeverksamhet. Andra symtom som kan tyda på schizofreni är att personen som lider av detta oftast inte kan skilja på verkligheten och ens egna fantasi och det märkte man då John hade hittat på rumskamraten Charles och hans systerdotter Marcee och även DOD-agenten William Parcher. Schizofreni byggs upp genom en kombination mellan arv och miljö då gener spelar en stor roll ifall en person ligger i riskzonen för schizofreni, samt att en ohälsosam upväxtmiljö kan avgöra hur allvarlig schizofrenin blir i framtiden.

Det biologiska perspektivet för schizofreni kan förklaras genom att personer som lider av denna sjukdom har flera felfunktioner i signalsubstanserna i hjärnansom bl.a. gör att offret har låg dopaminnvå som gör att att de oftast kan hamna i svåra deppressioner under deras liv. Detta betyder också att deppressionstendenser oftast ärvs ifrån föräldrar som oftast lider av detta. De har även låg serotoninnivå som gör att de inte heller kan hålla sig särskilt lugna – därmed gör detta att de älskar adrenalinkickar som oftast gör att de gör impulsiva val och hamnar oftast i konfliker med individer den schizofrene ser som ett hot. Generna spelar en jättestor roll när det gäller ifall en person kommer ligga i riskzonen för att drabbas av schizofreni eller inte.

Behandlingen idag är väldigt olik ifrån hur den var under 1900-talet. Under 1900-talet använde psykologer oftast elchockar, insulinchockar och andra primitiva medel för att ”behandla” personen. Detta gjordes eftersom man inte visste mycket om schizofreni när sjukdomen började användas som en diagnos. Man isolerad även offret ifrån andra familjemedlemmar då man ansåg att de var problemet till och börja med. Idag använder de familjemedelmmarna till den schizofrene som en lösning då man har insett att de nära och kära är nyckeln till en bra behandling av schizofreni. Idag använder man även medicin såsom anti-deppersiva medel då deppressionen tar... Köp tillgång för att läsa mer

A Beautiful Mind av Ron Howard | Filmanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till A Beautiful Mind av Ron Howard | Filmanalys.