A Beautiful Mind | Frågor och svar kring psykisk ohälsa

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Psykologi 1
  • B
  • 17
  • 4407
  • PDF

A Beautiful Mind | Frågor och svar kring psykisk ohälsa

Frågor och utförliga svar kring den psykiska ohälsa som porträtteras i filmen "A Beautiful Mind". Här diskuteras orsakerna till huvudkaraktärens sjukdom, hur den hade kunnat förebyggas och hur man hade behandlat sjukdomen idag, bland annat.

Lärarens kommentar

Du utvecklar dig bra här! Bra jobbat

Innehåll

1. Psykisk ohälsa/sjukdom.
- Hur beskrivs ohälsotillståndet/sjukdomen? Redogör för din valda sjukdom.
- Vilken vård och omsorg ges till den sjuke? Vilken vård och omsorg hade du gett?
- Vilka behandlingsmetoder används? Fungerar de? Förslag på andra be- handlingsalternativ.
- Redogör för orsakerna till att den psykiska ohälsan/sjukdomen uppstått. Hur hade detta kunnat förebyggas?

2. Bemötande och kommunikation:
- Redogör för hur du skulle möta och kommunicera med personen i filmen. Ge exempel utifrån professionell hållning, balanspunkter, närhet-distans samt empati-sympati. Hur skulle du genomföra ett bra samtal samt vad är viktigt att tänka på för att undvika samtalshinder?

3. Välj en av karaktärerna i filmen. Gör sedan en omvårdnadsdokumentation (omvårdnadsprocessen) utifrån personens symtom.

- Slutligen
- Källor

Utdrag

Arbeta med människor kräver att man som vårdare möter varje individ som unik. Detta görs bland annat genom att hitta balansen mellan att hjälpa för mycket och att hjälpa för lite. Även balanspunkterna mellan aktivitet och vila och närhet och distans är viktiga att hitta individuellt. Att arbeta tryggt inom vården , är det viktigt att ha god Självkännedom. En del av god själv- kännedom att ha insikt om och förståelse för sina egna känslor... Köp tillgång för att läsa mer

A Beautiful Mind | Frågor och svar kring psykisk ohälsa

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till A Beautiful Mind | Frågor och svar kring psykisk ohälsa.