A Sociolinguistic Investigation of Gender | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • A
 • 9
 • 2868
 • PDF

A Sociolinguistic Investigation of Gender | Rapport

En utförlig vetenskaplig rapport på engelska som syftar till att genomföra en sociolingvistisk undersökning av skillnader i språkbruk hos män och kvinnor (a sociolinguistic investigation of gender). En fältstudie är genomförd och utifrån den och en redogörelse av tidigare forskning på ämnet dras och diskuteras slutsatser.

Innehåll

A Sociolinguistic Investigation of gender

1. Background
1.1 Aim
2. Method
2.1 Source criticism
3. Theory
3.1 Previous research
3.2 Theoretical perspectives
4. Results
5. Analysis
5.1 Final conclusions
6. Bibliography
7. Attachments

Utdrag

Few can argue that males and females styles of speech are different, although what can be discussed is the broadness of the differences. Although males and females, from a given social class, belong to the same speech community, it is expected that different linguistic forms are used between them. Do males and females display clear linguistic differences? This following investigation will calculate and analyse the extent of the linguistic differences between males and females in female-male group interaction. It will focus on... Köp tillgång för att läsa mer

A Sociolinguistic Investigation of Gender | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Great! Very ingsigtful and helpful.