Ådalen | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 5
  • 2447
  • PDF

Ådalen | Frågor och svar

Från ett kompendium kallat Ådalen - Texter har frågor skapats utifrån diverse nyhetsartiklar och texter av läraren som eleven svarar på. Ådalen är ett känt ögonblick i svensk historia där strejkbrytare blev beskjutna av militären. Olika tolkningar av händelsen, bakgrund och termer berörs samt ämnet historieskrivning.

Elevens kommentar

Frågorna är ifrån läraren (skolan), det finns inga läroböcker eller liknande med dessa frågor.

Innehåll

Frågor till artikel 1 i ”Ådalen - texter”.
Artikelförfattaren Lars Anders Johansson jobbar för något som heter SNB. Vad är SNB och var hör det hemma politiskt sett?

Varför menar författaren att det är ohederligt av socialdemokraterna att de använt sig av Ådalenhändelserna i sin propaganda?

Vilka var de verkliga ”skurkarna” i dramat enligt författaren?

Vad anser författaren om militärens roll i händelserna?

Frågor till artikel 2 i ”Ådalen - texter”.

Artikel 2 består av två artiklar skrivna av Erik Blomberg i tidningen Socialdemokraten. I den första gör han en jämförelse mellan Sverige och USA. Hur ser denna jämförelse ut och vad vill han ha sagt med den?

Vilka orsaker anger Blomberg till händelserna i sin andra artikel? Vilka är ”skurkarna” enligt hans synsätt?

Frågor till artikel 3 i ”Ådalen - texter”.


Vad är det Roger Johansson har undersökt i sin doktorsavhandling?

Hur ser de tre klassiska tolkningarna/bilderna av Ådalen händelserna ut?

Kan du koppla artikel 1 respektive artikel 2 till någon av dessa tolkningar? Motivera!

Kan du koppla filmen till någon av dessa tolkningar? Motivera!

Varför blev Ådalenhändelserna viktigare efter 1970, enligt Johansson? (För att kunna förstå detta måste du ta reda på vad som hände 1968 och vad som menas med
”folkhemmet”.)

Johansson skriver om att man använder historia för att förändra samhället. Förklara vad han menar! Kan du komma på andra exempel där man använder/använt sig av historia för att åstadkomma förändring eller påverka människors åsikter?

Frågor till artikel 4 i ”Ådalen - texter”.

Den sista artikeln är hämtad ur tidningen Kulturen. Ta reda på vad detta är för en tidning och var den hör hemma på den politiska skalan.

Artikeln skriver en hel del om en bok av Birger Norman. Varför tycker Kalle Holmqvist att det är viktigt att ge ut den boken igen?

Kan du koppla detta kapitel till någon av Roger Johanssons tolkningar (artikel 3)?Motivera!

Vilken är den viktigaste källan till kapitel 7 i Kalins avhandling? Hur tror du att det faktum att Kalin använt sig av denna källa har påverkat den bild han ger av Ådalen?

Frågor till kapitel 8 ”Vad skrev norrbottnisk press vid tidpunkten för skotten?” hämtat från Jämförelse Ådalen - Göteborg.

Vad hade Norrbottens Kuriren för politisk hemvist?

Beskriv tidningens bild av
demonstranterna
militären
företagarna
strejkbrytarna

Hur stämmer denna bild av Ådalen 31 med den bild du fick i filmen?

Hur skiljer sig Norrländska Socialdemokraten och Norrskensflamman åt i sin syn på händelserna? Vilket av dessa synsätt ligger närmast filmen? Vilket ligger närmast beskrivningen du läste i kapitel 7?

Fundera över vad du själv anser om händelserna i Ådalen. Hur kunde det hända? Vem bar skulden? Fundera också över varför du tycker som du gör: Har filmen påverkat dig?Är du präglad av din uppväxt, åsikter i familjen eller vad kan ha fått dig att tycka som du gör?

Utdrag

Hur ser de tre klassiska tolkningarna/bilderna av Ådalen händelserna ut?
Svar: Det första tolkningen är höger, soldaterna var tvungna att skjuta skott eftersom de blev utsatta och hotade av en attack och skulle försvara sig själva.

Det andra tolkningen är som en borgerlig vänsterståndpunkt och det var verk av aggressiva kommunister och arbetsgivare tillsammans med SAF som sände strejkbrytarna till orten. Denna version så menar man att orsaken till skottlossningen var ett missförstånd. Arbetsgivarna hade tillkallat tillbaka strejkbrytarna men det fick demonstranterna inte reda på förrän det var försent. Tredje tolkningen bygger på att de är så den kapitalistiska systemet fungerar. Genom att sänka arbetarnas löner och neka de rättigheter ledde det alltså fram till att händelsen utlöstes. I denna bild ingår strejkbrytare, skottlossning och soldater.

Kan du koppla artikel 1 respektive artikel 2 till någon av dessa tolkningar? Motivera!

Jag kopplar ihop artikel 1 med den första tolkningen. Då författaren i den första artikeln har valt att försvara militären gällande handlingar och syftet till varför de var där. Demonstranterna var våldsamma mot strejkbrytare och soldater då var soldaterna tvungen att agera. Den här tolkningen är höger då man väljer att försvara de militär och staten och bovarna är demonstranterna... Köp tillgång för att läsa mer

Ådalen | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.