Ångest, ångest är min arvedel | En hjältes död | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 2
  • C
  • 3
  • 987
  • PDF

Novellanalys: Ångest, ångest är min arvedel | En hjältes död | Analys

Två korta analyser, en novellanalys och en diktanalys. Här är det novellen "En hjältes död" och dikten "Ångest, ångest är min arvedel", båda av Pär Lagerkvist, som analyseras. Verkens teman, språk och berättarteknik är i fokus i dessa analyser.

Lärarens kommentar

Du har gjort intressanta analyser av texterna där du förutom den ytliga handlingen, även har
tittat lite grann på stil och uppbyggnad, vilket även det kan bidra till hur man i slutänden
tolkar och uppfattar novellen/dikten.
När det gäller kopplingen till samtiden, kan en möjlig tolkning vara att handlingen utspelas
ungefär i den tid då den skrevs (novellen gavs ut 1924 och dikten 1916). Men som du är inne
på kan innehållet också vara tidlöst och vara sådant som vi kan relatera till än idag. Vidare
skriver du med att varierat och klart språk

Elevens kommentar

Det finns utrymme för att utveckla sina egna analyser, iakttagelser och slutsatser t.ex. kring
varför författaren har valt att skriva på ett visst sätt, vilken effekt det får o.s.v. (gärna med fler
belysande citat och exempel från texten)

Utdrag

Denna dikt kan nog många relatera till. Den handlar i enkel beskrivning om ångest och depression. Men granskar du djupare är det mer än så. Det är ren smärta, ett porträtt skrivet textstycke av hur dåligt man kan må att man mer eller mindre sträcker fram sina uppskurna armar fån ångest fyllda nätter av denna äkta smärta. Man sträcker upp dem mot himlen för man är redo att tas från denna kalla jord där man känner sig så ensam trots alla själar som finns. Man är ensam, utan själsfrände eller kanske tom på känslor av livslust. ´´Ångest ångest är min arvedel, min strupes sår. Mitt hjärtas skri i världen´´. Det kan även vara ett rop på hjälp för den beskriver så bra hur osynlig man känner sig då han i dikten förlikar sig med den kalla jorden... Köp tillgång för att läsa mer

Ångest, ångest är min arvedel | En hjältes död | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Ångest, ångest är min arvedel | En hjältes död | Analys.