Aaron Antonovsky | Medicinsk sociologi | KASAM | Hälsa

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Annat
  • C
  • 2
  • 392
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Aaron Antonovsky | Medicinsk sociologi | KASAM | Hälsa

En kort text kring en av Aaron Antonovskys teorier kring välbefinnande och god hälsa (inom medicinsk sociologi). Fokus ligger bland annat på känslan av sammanhang (KASAM).

Innehåll

HÄLSA
- Vad menas egentligen med hälsa, och framför allt god hälsa?
- Källförteckning och källkritik

Utdrag

"Aaron Antonovsky var en professor i medicinsk sociologi som tyckte att det var väldigt mycket skrivet om varför mänga människor blev sjuka men att det inte fanns så mycket om varför människor är friska. Så Aaron ville lyfta fram och se vad det var som gjorde att en del individer behöll sin hälsa och förblev frisk, även fast ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Aaron Antonovsky | Medicinsk sociologi | KASAM | Hälsa

[0]
Inga användarrecensioner än.