Årsredovisning | Ung företagsamhet | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Årsredovisning | Ung företagsamhet | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med fokus på ung företagsamhet, som redogör för en årsredovisning av ett företag som en grupp elever startade. I inlämningsuppgiften diskuteras hur företagsvinsten skal fördelas, företagets affärsidé och framtid, samt direktörens kommentarer till företagets utveckling.

Innehåll

Årsredovisning UF

- Förslag till vinstdeposition
- Framtiden
- VD:s kommentar Hur har året gått, hur har ni löst eventuella svårigheter, kommentar till resultatet

Utdrag

Förslag till vinstdeposition
I vårt samarbetskontrakt har vi beslutat att dela lika på vinsten och även de kvarvarande produkterna.. Vi har jobbat lika många timmar, vi har ett demokratiskt styre och en värdegrund inom företaget där alla är lika värda. Därför anser vi att alla ska få lika stor del av kakan eftersom det är mest rättvist och mest ärligt gentemot våra principer.

Framtiden
Vår affärsidé att sälja exklusivt te har fungerat sådär. Leveransstrul och bristande resurser har gjort att vi inte kunnat nyttja vår kompetens inom företaget till hundra procent. Företagets sätt att marknadsföra sig på har mest bestått av mun till mun metoden samt diverse reklam på sociala medier. Om vi skulle fortsätta driva QualiTea UF ser vi både möjligheter och risker, framförallt skulle vi behöva mer personal, mer kapital och bättre marknadsföring. Vi skulle få ta ett stort risktagande genom att vara tvungna att sälja riskkapitalsedlar för att kunna göra företaget större, mer lönsamt och få mer och viktigare kunder.

Med viktigare kunder menar vi företag som kunder och det hade varit prioritet ett... Köp tillgång för att läsa mer

Årsredovisning | Ung företagsamhet | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-20
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Var precis vad jag behövde.
  • 2016-03-16
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Bra att använda som mall