Abiotiska faktorer: Krasse | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • C
 • 4
 • 716
 • PDF

Abiotiska faktorer: Krasse | Labbrapport

En labbrapport med fokus på ekosystem som redogör för abiotiska faktorer hos krasse, genom att undersöka skillnaderna mellan krasseodlingar som har vuxit upp i olika miljöer.

Elevens kommentar

Krasseodlingar med skilda abiotiska faktorer

- Syfte
- Bakgrund
- Hypotes
- Utförande/Material
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källor

Innehåll

Krasseodlingar med skilda abiotiska faktorer

- Syfte
- Bakgrund
- Hypotes
- Utförande/Material
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Materiel:
Odlingskärl, vermikullt, såjord, krassefrön, 3x behållare

Utförande:
Samtliga behållare fylldes med såjord. Med ögonmått så planterades krassefrön jämnfördelat mellan alla tre behållare. Krassen vattnades med ögonmått jämnt mellan behållarna. 1 behållare placerades i direktsolljus. 1 behållare placerades i ett skuggområde (i ett ljust rum utan direkt solljus). 1 behållare placerades i totalt mörker och kyla (kylskåp). Samtliga krasseodlingar vattnades varje dag. Odlingen avbröts efter ”24 timmar” (kommer inte riktigt ihåg)... Köp tillgång för att läsa mer

Abiotiska faktorer: Krasse | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Laboration kunde vara mer avancerad. Lite för kort!