Abiotiska faktorer - odling av ärta | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • C
 • 4
 • 1178
 • PDF

Abiotiska faktorer - odling av ärta | Labbrapport

En utförlig labbrapport om abiotiska faktorers påverkan på odling av ärtor. Laborationen undersöker vad som händer med levande växter om de utsätts för tungmetaller och miljögifter. Rapporten illustreras med tabeller och grafer.

Lärarens kommentar

God grundstruktur med en utförlig analys.

Tydligt och relevant syfte.

Teori redogör för delar av det som krävs för att förstå innehållet, saknas gör resonemang kring fotosyntes/cellandning.

Tydlig skrivet utförande.

Resultatet skulle kunna gjorts mer kortfattat. Möjligen att enbart tabell 1 hade räckt, där finns all information du behöver till analysen.

Analysen innehåller diskussion kring förbättringsförslag, denna del hade kunnat utvecklas.

Innehåll

Laborationsrapport: Odling av ärta - abiotiska faktorers påverkan på växter

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Utförande
- Material
- Kontroll
- Resultat
- Analys och diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Utförande
Material: ärtor, jord med vermekulit, plast krukor, sötvatten, lösning med klorin, lösning med kopparsulfat.

Tre krukor fylldes med jord+vermekulit. I varje kruka såddes fyra stycken frön i jorden för att de skall gro. Frön vägdes innan plantering och vid experiments avslutning.


Kontroll: jord+vermekulit + fyra ärtor + vanligt sötvatten.
Variant 1: jord+vermekulit +fyra ärtor+ lösning med klorin(10 droppar/2cl).
Variant 2:jord+vermekulit +fyra ärtor+ lösning med kopparsulfat(10 droppar/2cl).

Krukor placerades under lampan med dagljus i 24 timmar, vattnades regelbundet en gång per vecka med vatten, lösning med klorin och lösning med kopparsulfat respektive variant. Ärts groddar växte i tre veckor. Efter första veckan räknades antal groddar som skjuter skott och mättades groddens längd i varje kruka. Noterades groddens utseende.
Efter andra veckan mättades groddens längd, noterades groddens utseende. Efter tredje veckan mättades växternas rötter och vägdes massa ärtor efter odling. Försöket avslutades veckan tre.
------... Köp tillgång för att läsa mer

Abiotiska faktorer - odling av ärta | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Överlag bra och genomtänkt laborationsrapport men teorin skulle kunna utvecklas betydligt. Bra diskussions- och analysunderlag
 • 2016-02-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra struktur med kan bli mer djupgående!
 • 2015-09-06
  Ganska bra rapport!!!!!!!