Aboriginer och diskriminering | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 6
  • 2176
  • PDF

Aboriginer och diskriminering | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om aboriginer, som avser att undersöka om aboriginerna diskrimineras i Australien. Eleven redogör bl.a. för aboriginernas historia och nuvarande situation, samt FN:s deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter, och diskuterar ämnet med hjälp av följande frågeställningar:

- Diskrimineras aboriginer i det juridiska systemet?
- Diskrimineras aboriginer i praktiken av myndigheterna

Innehåll

Aboriginer - diskriminering i hemlandet

- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Metod och material
- Bakgrund
- Undersökning
- Analys
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Var stat har ett ansvar, och det är att utan att diskriminera personer ur minoritetsgrupper, ge samma rättigheter som övriga befolkningen, t. ex. rätt till utbildning, hälsovård, socialt skydd och kommunikation med domstolar. Utöver detta finns det ett särskilt skydd skapat för att värna om urfolkets identitet.
Allmängiltighet, jämlikhet och icke-diskriminering är de grundläggande principerna, och enligt dessa har... Köp tillgång för att läsa mer

Aboriginer och diskriminering | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Aboriginer och diskriminering | Fördjupningsarbete.