Abort är fel | Mänskliga rättigheter | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Medieprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Annat
 • C
 • 4
 • 1505
 • PDF

Abort är fel | Mänskliga rättigheter | Argumenterande text

En argumenterande text kring abort och mänskliga rättigheter. Eleven tar här ställning för att abort är fel, och hänvisar bland annat till FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, lagar kring abort i Sverige och inställningen kring liv.

Dokumentet innehåller även användbara kommentarer från läraren.

Lärarens kommentar

Det är några saker i din text som jag skulle vilja att du rättade till. Det handlar egentligen bara om att du ska se till att din argumentation hela tiden följer sin linje och att du ser till att försöka övertyga läsaren om att abort är fel. Du har valt att skriva att du är mot abort och då får det inte finnas delar av texten som säger att abort skulle vara okej. När du rättat detta kommer allt vara godkänt. Jag vill även säga att jag tycker att du har lyckats bra med din källkritik och att det är roligt att se att du förstår vad man måste tänka på när man hämtar information.

Innehåll

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: ABORT
- Argumenterande text
- Källor och källkritik
- Omdöme från lärare

Utdrag

"Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna så står det i artikel 3 att, var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Den abortlag som gäller i Sverige, kom till år 1975, då den också började gälla. Om en kvinna ska göra abort så ska hon inte behöva bli ifrågasatt om varför hon gör det för det är hennes liv och kropp. Man behöver varken ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Abort är fel | Mänskliga rättigheter | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra uppsatsskrivande

Material relaterade till Abort är fel | Mänskliga rättigheter | Argumenterande text.