Abort - en kvinnas rättighet | Diskuterade text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • B
 • 2
 • 1091
 • PDF

Diskuterande Text: Abort - en kvinnas rättighet | Diskuterade text

En diskuterande text där eleven diskuterar abort och varför hon anser att det bör vara en rättighet för varje kvinna. Abortfrågan sätts även i relation till religion, fördomar och samhället.

Lärarens kommentar

Du visar att du kan analysera en samhällsfråga och hitta några orsaker och konsekvenser. I analysen använder du dig med viss säkerhet av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder och värderar dem med enkla omdömen. Du kan utförligt diskutera orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågan. Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter. Du för fram bra och intressanta argument för din åsikt. Du motiverar också väl varför du tycker som du gör.

Utdrag

"Abort ska vara laglig för att kvinnan ska kunna utveckla sin rättighet till varför abort ska vara laglig.

I Sverige är det lagligt med abort vilket betyder att en kvinna har all rättighet att utföra en laglig abort. Många kvinnor utsätts framför en sådan situation som aldrig är ett lätt val för en kvinna samtidigt ett tungt beslut för mannen. Tanken på att avsluta ett växande liv väcker etiska och religiösa problem i samhället.

Tillbaka i historian, 50-100 år sedan så har abort genom tiden varit ett mord. Det ansågs som ett allvarligt brott och man bestraffades hårt. I vissa fall dömdes kvinnan till döden. Det bevisar att kvinnan sedan länge har kritiserat och varit ett hot i samhället på grund av abort. Innan abort infördes som en laglig rättighet för kvinnor kunde kvinnor som blev gravida och som inte ville föda sitt barn skada sig själva i så många missfall men ändå förblev gravida. Bara för att samhället sätter press på kvinnorna och själva bestämmer över deras livsbeslut. Det fanns en andra genväg - hemlig abort- en ”privat” läkare som kund genomföra aborten olagligt. Den ända genvägen för kvinnan att fatta ett eget beslut över deras egna liv."... Köp tillgång för att läsa mer

Abort - en kvinnas rättighet | Diskuterade text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsats, men undrar vilka källor du använt dig av?
 • 2015-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  riktigt bra uppsats!!
 • 2014-01-30
  Riktigt bra uppsats!