Abort - En omoralisk ursäkt | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • Inget betyg givet
  • 9
  • 2921
  • PDF

Abort - En omoralisk ursäkt | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i form av en argumenterande text där eleven tar ställning mot abort. Eleven diskuterar bl.a. rådande lagstiftning på området, abortens etik, samt kvinnans rättigheter och de psykiska konsekvenserna av abort.

Innehåll

Abort - en omoralisk ursäkt

- Inledning
- Bakgrund
- Analys
- Man mördar något med människovärde
- Kvinnans rättigheter
- Psykiska skador
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Singer, som är en australisk filosof och professor och inriktar sig i etiska frågor, nämner i sin text att ``de konservativa pekar på ett kontinuum mellan det befruktade ägget och barnet, och kräver av de liberala att de pekar på något bestämt stadium […] som markerar en moraliskt väsentlig gräns´´. Med detta menar Singer att abortmotståndarna menar att... Köp tillgång för att läsa mer

Abort - En omoralisk ursäkt | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.