Abort | Undersökning | Åsikter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 5
  • 1254
  • PDF

Abort | Undersökning | Åsikter

Ett fördjupningsarbete kring abort. Eleven genomför bland annat en mindre undersökning/enkät bland personer i sin omgivning för att se vilka åsikter folk har i frågan kring abort. Vidare så beskrivs även skillnaden mellan medicinsk och kirurgisk abort.

Lärarens kommentar

Du kunde ha gått in lite mer på detaljer, men annars är det bra skrivet.

Innehåll

- Problemformulering och syfte
- Metod och genomförande
- Resultat
- Analys och slutsats
- Referenser

Utdrag

Problemformulering och syfte:
Jag har bestämt att göra en undersökning hur abort görs, i vilka länder det är tillåtet att göra abort, vilka konsekvenser det kan bli, vad är skillnaden mellan medicinsk och kirurgisk abort och vad människor i min omgivning tycker om att utföra abort. Jag tror att resultat blir att medicinsk abort är mycket bättre och det kan bli mindre konsekvenser senare i livet. Många kommer tycka att det är tillåtet eftersom man inte känner sig redo för att bli förälder eller att man har blivit våldtagen. Det kommer så klart finnas konsekvenser, små som stora.

Metod och genomförande:
Jag tänker söka på olika sidor för att sedan jämföra dem och se vilka som är trovärdiga. Fråga runt folk om deras åsikter om abort är tillåtet eller inte. För att jag ska dra bra slutsatser måste jag läsa väldigt mycket information och fakta för att vet vad jag skriver om. Jag måste själv läsa olika sidor på Internet, böcker och folks åsikter för att sedan börja... Köp tillgång för att läsa mer

Abort | Undersökning | Åsikter

[0]
Inga användarrecensioner än.