Abortion and religion | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Engelska 7
  • B
  • 9
  • 1786
  • PDF

Abortion and religion | Argumenterande text

En argumenterande text (argumentative text) på engelska, där eleven beskriver varför fri abort är rätt och hur antiabortorganisationers religiösa tillhörighet påverkas deras åsikter. Fokus ligger bland annat på kvinnans rätt till självbestämmande över religiösa invändningar, vad som kan anses vara "liv" samt omständigheter där fostret kan anses bättre ofött.

Texten innehåller källor och källkritisk diskussion.

Utdrag

"To force what is a religious belief, that abortion is murder is wrong, oppressive and does not fit in with todays modern society. Majority of these anti abortion organizations enforcements have their support and basis of opinions from the roman catholic church. This all seems to stem from the fact that God's words were that abortion is equal to killing, and therefore you are a murder if you go through with an abortion. In today's society I think religion should be a choice to live after, especially in a country as evolved as Sweden. You have the right to choose as to whether or not you want an abortion, however ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Abortion and religion | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.