De abrahamistiska religionerna | Trossatser, reformation och människosyn | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 8
 • 4529
 • PDF

De abrahamistiska religionerna | Trossatser, reformation och människosyn | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om de abrahamistiska religionerna. Eleven redogör inledningsvis för islam och berättar om den kristna reformationen under medeltiden och Martin Luther. Vidare diskuteras bl.a. de abrahamtiska religionernas likheter och skillnader och människosyn.

Innehåll

De abrahamistiska religionerna

- Islam
- De fem pelarna
- Den kristna reformationen
- Martin Luther King
- Abrahamistiska religionerna
- Likheter/ olikheter
- Problematik
- Människosyn
- Adam och Eva
- Källor

Utdrag

Inom katolicismen får man inte använda preventivmedel och detta gör att det föds väldigt många barn. Det blir ett stort problem för ett land med många invånare som är katoliker, eftersom att befolkningen kommer att öka hastigt. Ens egna rättigheter stryks i vissa länder, som exempelvis valet till att göra abort. Men självklart så har abort inte varit en klar sak i... Köp tillgång för att läsa mer

De abrahamistiska religionerna | Trossatser, reformation och människosyn | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2016-02-11
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Super bra arbete!!!!!!!
 • 2015-09-10
  goooooooooooooooooooood

Material relaterade till De abrahamistiska religionerna | Trossatser, reformation och människosyn | Fördjupningsuppgift.