Abrahamitiska religioner | Jämförelse | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 5
  • 1743
  • PDF

Abrahamitiska religioner | Jämförelse | Frågor och svar

Likheter, skillnader och analyser av de tre olika religionerna. Dessa jämförs och blir till ett lättöverskådligt format med frågeställningar om urpsrung och upphov, ritualer,relation till Jerusalem, heliga skrifter och så vidare.

Innehåll

Hur uppstod de tre Abrahamitiska religionerna och vilka argument har var och en till att just deras lära är den sanna läran?
Vilka likheter och skillnader finns det i de tre religionernas guds- och människosyn?
Hur ser vardagen ut för en religiös inom religionerna?
Hur ser de tre religionerna på varandra?
Vilka likheter finns mellan gudstjänsten, de religiösa riterna samt högtiderna?
Hur ser de olika religionerna på livet efter döden?
Vad har varje religion för förhållande till Jerusalem?
Vilka likheter och skillnader finns mellan religionernas heliga skrifter?
Källor

Utdrag

De tre religionerna grundar sig i en berättelse om en man vid namn Abraham. Denna man levde för 4000 år sedan i det som vi nu kallar Irak. Abraham fick en uppenbarelse av gud och utsåg honom tillsammans med sitt folk till det utvalda folket. Gud och Abraham gjorde en överenskommelse om att judarna skulle följa Guds lag, vandra till nuvarande Palestina och Israel och sprida budskapet om guds ord.
Den riktiga grundaren för Judendomen är Moses. Moses var en man som levde 1500 f.Kr. som slav i Egypten. Han och hans folk hade förslavats i Egypten som konsekvens för generationens minskade tro på gud efter Abrahams tid. Denna man fick en uppenbarelse av gud som gav honom i uppdrag att leda sitt folk ur Egypten. Väl ute ur Egypten mötte Moses Gud på berget Sinai där han fick de tio budorden. Gud lovade att skydda hans folk om även han gjorde som Abraham och spred ordet om Guds lag.

Hur ser de tre religionerna på varandra?
Detta är en fråga som det nästan är omöjligt att ge ett specifikt svar på eftersom människor i världen tycker så olika. De olika religionerna tror ju att deras är den rätta men jag tror att man accepterar de andras val ändå. Dom har ju ändå samma stamfader samt många likheter. Samtidigt finns det tyvärr extremister inom alla religionerna men över lag så är nog alla väldigt accepterande...

Vad har varje religion för förhållande till Jerusalem?
Jerusalem är den stad som är helig för alla tre religionerna men på olika sätt. Till att börja med är staden helig för Judarna för dom menar att Gud gett landet till judarna. 1000 f.Kr. byggdes ett tempel i staden, och detta var det enda stället där judarna fick offra till Gud. När landet styrdes av romarna gjorde judarna många uppror vilket resulterade i att romarna brände ner staden. Så det finns många historier från staden inom Judendomen. För de kristna är Jerusalem i högsta grad helig då det är staden Jesus dog och återuppstod i vilket är en viktig beståndsdel i den Kristna tron... Köp tillgång för att läsa mer

Abrahamitiska religioner | Jämförelse | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.