Abrahamitiska religioner | Religionskunskap 1 | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 6
 • 4368
 • PDF

Abrahamitiska religioner | Religionskunskap 1 | Frågor och svar

Uppsatsens frågor är uppdelade i två sektioner där den första innehåller generella frågor om de abrahamitiska religionerna och den andra utgår från läroboken Relief:Livsvägar av Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin.

Här finns en sammanställning av intervjuer från troende, som behandlar guds-, människo- samt frälsningssynen från de abrahamitiska religionerna. Sedan följer ytterligare en sammanställning av synen på de 3 viktigaste personerna som förekommer i samtliga religioner. Slutligen en skildring angående vilka Jerusalem tillhör enligt de olika abrahamitiska religionerna.

Lärarens kommentar

Utmärkt, A.

Innehåll

Fråga: a) Jämför synen på Gud, människan och frälsningen inom judendomen, kristendomen och islam.

Fråga: b) Gör en analys av tre viktiga personer som förekommer i alla de Abrahamitiska religionerna. På vilka sätt skiljer sig synen åt? Vilka likheter finns samt hur kan olikheterna förklaras?

Fråga: c) Skildra självständigt en dialog mellan en jude, en kristen och en muslim på hur man ser på Jerusalem och varför staden är viktig.

Studieboken: Livsvägar.

Fråga: Utgå från intervjuerna i läroboken med Amnon, Ewa, Stefan, Dejan, Sogol, Siham, och Mohammad. På vilket sätt påverkar religionen deras sätt att leva och deras syn på världen? Vilka etiska regler lyfter intervjupersonerna fram i de olika religionerna? Ge exempel på skillnader i synsätt inom religionerna och exempel på likheter över religionsgränserna.
(Använd din läroboks innehållsförteckning för att hitta intervjuerna om du har en pappersbok. Om du läser med interaktiv bok kan du använda sökfunktionen. Skriv t ex Amnon i sökfältet så finner du intervjun)

Utdrag

B)
Den första är självklart Abraham som är urfadern till alla tre religionerna. Berättelsen är densamma för alla tre religioner, att Abraham ingick ett slags förbund med Gud där Gud sa till honom att lämna sitt land för att följa honom till Kanaans land. Anledningen var för att i staden han bodde i, Ur som är nuvarande Irak, så dyrkade befolkningen många Gudar, dem var polyteister. Men sen skiljer sig historierna åt, eller myten, då den berättats genom generationer. Under denna vandring fick han i uppgift av Gud att offra sin son Isak men när han var beredd att genomföra det så skonade Gud honom. Han behövde bara döda ett djur, men genom detta test bevisade Abraham sin lojalitet mot Gud. Ängeln Gabriel kom då ner och tala om för Abraham att han inte behövde offra sin son. Isak var inte Abrahams enda son utan han hade tidigare fått en son med tjänsteflickan och när Abraham äntligen fick ett barn med sin fru Sara så fördrevs tjänsteflickan med första sonen Ismael ut i öknen. Men enligt islam var det inte Isak som skulle offras utan det var Ismael och enligt judendomen var Isak den enda ättlingen efter Abraham. Islam håller inte med i denna berättelse om att tjänsteflickan och sonen Ismael drevs iväg utan för dem var Ismael favorit sonen och även stamfadern till araberna. Det står även, i Koranen, att sonen Ismael och Abraham byggde Ka´ba i Mekka som är muslimernas heligaste centrum. Kristendomen och judendomen ser snarare Abraham som sin förfader och är ett exemplariskt exempel för hur trogen Gud man ska vara... Köp tillgång för att läsa mer

Abrahamitiska religioner | Religionskunskap 1 | Frågor och svar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2021-07-01
  Fattar inte hur folk kan skriva att det är en bra uppsats?? Måste vara dom som jobbar med hemsidan. Uppsatsen är skit jobbig att läsa då allt är en stor jävla klump! :) Person har tydligen missat sina svenska lektioner
  Nej, vi skriver inte användarrecensioner. Med vänliga hälsningar, Studienet.se
  Skriven av: Studienet.se-redaktionen
 • 2017-06-14
  Mycket är bra. Innehållsrikt och informativt. Dock väldigt jobbigt att läsa. Långa meningar, inga nya stycken eller rader. Bra källangivelser och bra källor!
 • 2017-02-12
  Skriven av Studerande på Termin 11
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa