Religionskunskap: Abrahamitiska Religioner

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Religionskunskap A
 • G
 • 5
 • 1795
 • PDF

Religionskunskap: Abrahamitiska Religioner

Uppsats om och anteckninger til Abrahamitiska religioner

Innehåll

* Religionens Grundare och Historia
* Islam
Judendom
Kristendom
 Gudsbild
• Inom Islam
• Inom Judendom
• Inom Kristendom
 Sammanställning
• Grundtankar samt trosbekännelser
• Riter, fester och högtider

Utdrag

"Jämförelse uppgiften:
 Religionens Grundare och Historia
• Islam

Ismael var Abraham och tjänstekvinnan Hagars son. När Isak föddes (Abraham och Saras son) blev Hagar och Ismael fördrivna ut till öknen. Enligt Islamisk tradition är Ismael arabernas stamfar. Det var Abraham och Ismael som byggde ka’ba i Mecka.

Enligt Islam är Hagar Abrahams fru och det är Ismael som skulle offras till Gud, men enligt bibeln är det Isak (Saras son) som skulle offras.
Islams heliga skrift kalls Koranen.

Muhammed föddes som Muhammed ibn Abdullah i Mecka omkring 570 år e.Kr enligt den islamistiska historiearkivet. Han är grundare av religionen Islam. Han är guds sista sändebud, han har under en period på 23 år mottagit Islams heliga budskap, Koranen från gud (Allah). Muhammed nämns också i den muslimska trosbekännelsen: "Det finns ingen gud utom Gud (Allah) och Muhammed är hans profet".

Första gången Muhammed fick sin kallelse till profet var vid 40 års ålder i en grotta vid berget Hira utanför Mecka, han mötte ärkeängeln Gabriel och fick ytterligare en kallelse att bli Guds sändebud han fick också de första kapitlen i Koranen."... Köp tillgång för att läsa mer

Religionskunskap: Abrahamitiska Religioner

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-06-14
  Bra inspiration till egen uppsats. Kan behöva flera källor.
 • 2015-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jjgjgjgjggjjgjgjgjgjgjgjgjjgjgjgjggjgjgjgjgjggg