De abrahamitiska religionerna: Guddsyn, profeter, Jerusalem | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 9
 • 4169
 • PDF

De abrahamitiska religionerna: Guddsyn, profeter, Jerusalem | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om de abrahamitiska religionerna som redogör för deras gudssyn, människosyn och syn på frälsning, samt viktiga profeter och staden Jerusalems betydelse.

Innehåll

a) Jämför synen på Gud, människan och frälsningen inom judendomen, kristendomen och islam.
- Källor
b) Gör en analys av tre viktiga personer som förekommer i alla de Abrahamitiska religionerna. På vilka sätt skiljer sig synen åt? Vilka likheter finns samt hur kan olikheterna förklaras?
- Källor
c) Skildra självständigt en dialog mellan en jude, en kristen och en muslim på hur man ser på Jerusalem och varför staden är viktig.
- Källor

Utdrag

Inom Judendomen har inte Jesus en stor plats som i Kristendomen. Judarna ser inte Jesus som Messias utan som en historisk person inget annat, de menar att Messias kommer vara en vanlig människa och vissa judar menar att Messias är något vi människors själva måste bygga upp inom oss. Dessutom så kommer Messias inte vara gudomlig som kristna anser Jesus vara. Judar håller inte med alls om att Jesus död försonade Gud med människorna p.g.a. syndafallet eller att Jesus återuppstått från döden och att kristna anser Jesus skulle vara Gud ses som ett... Köp tillgång för att läsa mer

De abrahamitiska religionerna: Guddsyn, profeter, Jerusalem | Instuderingsfrågor

[14]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väl utförlig och man förstod vad som stod i texten. Väldigt bra fakta och hjälpande!
 • 2017-06-14
  Bra informativ text med tydliga källhänvisningar. Har hjälpt mig i mitt eget skrivande. Tack!
 • 2017-02-13
  Skriven av Studerande på Termin 11
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-11-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra uppsats!!