De Abrahamitiska religionerna | Gudssyn, Teodicéproblemet & etik | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 5
 • 2806
 • PDF

De Abrahamitiska religionerna | Gudssyn, Teodicéproblemet & etik | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som redogör för de abrahamitiska religionerna. Eleven berättar inledningsvis om religionernas gudssyn, och diskuterar sedan bl.a. hur de respektive religionerna förhåller sig till teodicéproblemet och etiska frågor så som preventivmedel och homosexualitet.

Lärarens kommentar

Du visar på ett utmärkt sätt att du har förstått vad judendomen, kristendomen och islam handlar om, samt redogör utförligt för likheter och skillnader både inom och mellan religionerna. Din diskussion om olika kategorier av människor samt om identitet är även den jättebra och du tar framför allt upp olika könsskillnader, men du hade kunnat vara utförligare i sin diskussion om de andra kategorierna. Det kunskapskravet kommer dock troligen vara enklare att diskutera på nästa prov (hinduismen och buddismen) så du har chans att höja det kunskapskravet då. Och allt som allt var det strålande skrivet.

Elevens kommentar

Analysera mer för att kunna nå A!

Utdrag

Ytterligare ett aktuellt problem kan vara skillnaden på synen som de abrahamitiska religionerna har på det naturligt onda och det moraliskt onda. Det som menas med de naturligt onda är t.ex. naturkatastrofer eller sjukdomar, alltså händelser och problem som inte orsakas av självaste människan. Det finns ont i vår värld som inte människan kan... Köp tillgång för att läsa mer

De Abrahamitiska religionerna | Gudssyn, Teodicéproblemet & etik | Fördjupningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2016-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra jämförelser, nyanserad
 • 2016-11-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Exakt vad jag behövde!
 • 2015-12-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet och bra struktur! :)