De abrahamitiska religionerna | Jämförande analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 5
 • 3091
 • PDF

Jämförelse: De abrahamitiska religionerna | Jämförande analys

En utförlig jämförande analys om de abrahamitiska religionerna, med fokus på deras syn på Gud och människa. Eleven redogör inledningsvis för respektive religions kännetecken, och diskuterar och jämför sedan bl.a. religionernas gudssyn, synen på förhållandet mellan Gud och människa, fri vilja och jämställdhet. Ett flertal perspektiv på religionerna lyfts fram i arbetet.

Notera att källor delvis saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra. A.

Utdrag

Vidare är det även intressant hur religionerna hävdar att människan är alla jämlika, men samtidigt visas detta olika i urkunder men även praktiken. Islam anser att mannen har en överanordnande roll över kvinnans position, han ska se till att kvinna inte visar någon hud eller smycken. Men vidare står det i Koranen att en förälder inte ska må dåligt över att föda en kvinna, snarare att en förälder bör känna synd om den inte uppskattar sitt barn. Detta kan tolkas som om att en... Köp tillgång för att läsa mer

De abrahamitiska religionerna | Jämförande analys

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En av de bättre uppsatserna gällande de abrahamitiska religionerna. Mycket av det man behöver inför provet finns med.
 • 2016-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra skrivet, gillar att du lyfter upp bra synpunkter
 • 2017-01-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra jämförelser och ligger på hög nivå
 • 2016-11-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hittade allt jag behövde!