De abrahamitiska religionerna: Judeförföljelse, Islams fem grundpelare & inriktningar inom kristendomen | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 6
  • 3376
  • PDF

De abrahamitiska religionerna: Judeförföljelse, Islams fem grundpelare & inriktningar inom kristendomen | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om de abrahamitiska religionerna, där judeförföljelse, islams fem grundpelare och olika inriktningar inom kristendomen redogörs för. Eleven diskuterar även de abrahamitiska religionernas likheter och skillnader gällande människosyn och gudsuppfattning.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Betyget A

Elevens kommentar

Nej

Innehåll

1. Under andra världskriget sattes judar i koncentrationsläger men även under andra tider av historien har de varit förföljda. Vad tror du att denna förföljelse har lett till för det judiska folket och för dem som är troende judar. Ge exempel på hur olika människor kan ha påverkats av deras historia?
2. Islam finns utbrett i hela världen idag. Människor med olika etnisk bakgrund och olika traditioner är muslimer. Vilka är de fem grundpelarna i Islam och hur kan en människa i det religionsfria Sverige leva efter dessa grunder? Vilka svårigheter skulle kunna uppstå och vilka möjligheter finns?
3. Kristendomen har likt andra religioner olika inriktningar. Vi har pratat om Ortodoxa kyrkor, Katolska kyrkan och olika Reformerta/Protestantiska kyrkor. Ge exempel på hur dessa olika inriktningars utövning kan se ut t.ex. genom att analysera skillnader mellan trosuppfattning, gudstjänstlivet, synen på präster, äktenskapet eller synen på de andra sakramenten/mysterierna
4. Vilka är de största likheterna och största olikheterna mellan Judendom, Islam och Kristendom när man ser till människosyn och gudsuppfattning?

Utdrag

Den protestantiska kyrkan är den kyrka de flesta av oss i Sverige är vana vid och är en "mildare" version av de två ovanstående. Som jag nämnde tidigare finns inte de sju sakramenten/mysterier här utan istället är det en protestant. Inom denna kyrka regleras äktenskap genom den svenska lagen och grundas alltså inte bara på själva kyrkan. Äktenskapet kan ske mellan både heterosexuella och homosexuella, detta till skillnad från både ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan som inte viger homosexuella par. Äktenskapet följer ... Köp tillgång för att läsa mer

De abrahamitiska religionerna: Judeförföljelse, Islams fem grundpelare & inriktningar inom kristendomen | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.