De abrahamitiska religionerna | Kristendom och judendom | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • C
 • 11
 • 4248
 • PDF

De abrahamitiska religionerna | Kristendom och judendom | Frågor och svar

Olika frågor och svar med fokus på de abrahamitiska religionerna, som bl.a. redogör för religionernas olika profeter, högtider och heliga skrifter. De flesta frågeställningarna fokuserar i synnerhet på kristendomen och judendomen.

Innehåll

De abrahamitiska religionerna: Judendom, kristendom och islam

1. Vad menas med begreppet Abrahamsreligioner?
2. Förklara vilka Abraham, Moses, Jesus och Muhammed var. Vilken betydelse har de för judendomen, kristendomen och islam?
3. Ge exempel på högtider som judar, kristna och muslimer firar till minne av historiska händelser.
4. Vilka är judendomens, kristendomens och islams heliga skrifter och vad är gemensamt för dem?
5. Ge exempel på de monoteistiska religionernas kännetecken och förklara de olika religionernas gudsuppfattning.
6. Varför är den judiska historien viktig för judarna?
7. Vad är diasporan?
8. Varför valde Gud ut det judiska folket?
9. Vad är antisemitism?
10. Vad heter de tre judiska riktningarna och vad är typiskt för dem?
11. Vilka olika skäl kan du finna till att omskärelsen av killar är så central inom judendomen?
12. Judiska tjejer och killar blir ansvariga för sina handlingar vid 12 respektive 13 år ålder. När tycker du att en människa på allvar ska börja räknas som vuxen och stå ansvarig för sina handlingar?
13. Förklara treenigheten.
14. Vilket är huvudbudskapet i Jesu Bergspredikan?
15. Vad är svensk kultur? Kan man påstå att den vuxit fram ur en kristen tradition? Ge exempel på olika värderingar som finns idag. Vart ifrån härstammar de värderingarna?
16. Kristendomen växte fram i en judisk miljö. Vad anser du vara de viktigaste likheterna mellan kristendom och judendom? Vilka är de största skillnaderna?
17. Ska det finnas regler kring sexualitet eller ska sex få utövas hur som helst? Hur skulle dina regler i sådana fall se ut? Jämför dina tankar kring kristendomens syn kring sexualiteten. Vilka lik- och olikheter finns det?
18 a+b) Många menar att det handlar om makthavare som låtit krig och erövringar ske i kristendomens namn. De har helt enkelt utnyttjat kristendomen. Vad talar för och vad talar mot detta, enligt dig? Beror dessa konflikter på den kristna läran? Vad i så fall?
c) Kan det vara rätt att kämpa för en idé, en tro, även om det skulle innebära att människor dör? Är det bättre att några får dö för att andra ska få del av fina tankar?
d) Vilka lik- och olikheter finns det mellan den katolska, protestantiska och ortodoxa kyrkan?

Utdrag

Dem tre judiska riktningarna är ortodox judendom, reform judendom och konservativ judendom. Dessa tre riktningar skapades i mitten av 1700-talet då industrialiseringen började ta fart. Detta påverkade judarna i deras sätt att leva. Judarna hade alltid levt begränsat och hade inte samma rättigheter som det kristna folket. Men genom industrialiseringen så förändrades... Köp tillgång för att läsa mer

De abrahamitiska religionerna | Kristendom och judendom | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  1...............................