Absorption av gammastrålning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 2
  • C
  • 4
  • 679
  • PDF

Absorption av gammastrålning | Labbrapport

En labbrapport i Fysik 2, vars syfte är att utreda hur absorptionen av gammastrålning med hjälp av blyplattor i olika tjocklek, samt att bestämma materialets halvvärdestjocklek.

Innehåll

Absorption av gammastrålning

- Teori
- Syfte
- Materiel
- Utförande
- Resultat/beräkning
- Diskussion med felkällor

Utdrag

Materiel:
Ett γ-strålande preparat(celsium-137), ett antal blyplattor, skjutmått, GM-rör, pulsmätare och stativ och miniräknare.

Utförande:
Vi började med att ställa in pulsmätaren på antalet pulser per 100s. Därefter mätte vi bakgrundsmätningen, mätning utan preparat där man istället mäter antalet pulser per 100s i luften. Därefter fäste vid det γ-strålande preparatet i stativet och gjorde en mätning utan någon blyplatta. Vi mätte sedan den första blyplattans bredd med hjälp av ett skjutmått och hängde det därefter framför preparatet och startade en ny mätning. Därpå mätte vi återigen en blyplatta med hjälp av ett skjutmått och hängde därefter den också framför preparatet. Vi fortsatte på samma sätt med sammanlagt 8 blyplattor framför preparatet... Köp tillgång för att läsa mer

Absorption av gammastrålning | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.