Acceleration i fritt fall | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • B
 • 4
 • 869
 • PDF

Acceleration i fritt fall | Labbrapport

En labbrapport som avser att redogöra för hur stor tyngdaccelerationen är vid ett föremål i fritt fall, med hjälp av en tempograf.

Lärarens kommentar

Bra genomförd och intressanta tankar.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Acceleration i fritt fall

- Syfte
- Definitioner och formler
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion

Utdrag

Material:

Tempograf, tempografremsa, elkub, 1kg vikt, eventuellt någon form av stötdämpning för att inte skada underlaget.

Utförande:
För att bestämma tyngdaccelerationen hos ett föremål i fritt fall ställs ovanstående material upp enligt figur till höger. Tempografen kopplas till avstängd elkub. Tempografremsan träs in under karbonpappret på tempografen och vikten fästs i remsans ena ända (se figur). Elkuben sätts på så tempografen börjar surra och vikten släpps sedan.

De tryckta punkterna på tempografremsan numreras. Första tydliga punkt märks med 0 och sedan märks varje jämn punkt, 2, 4 och så vidare. Hastigheten vid varannan jämn punkt bestäms genom att sträckan (m) mäts mellan punkten innan aktuell punkt samt punkten efter aktuell punkt. Tiden mellan varje punkt är 0,01s. Hastigheten blir således (∆s/0,02)m/s. Gör en tabell, plotta in värdena i ett diagram och dra sedan, om möjligt, en rät graf som anpassas så bra som möjligt efter punkterna. Beräkna sedan accelerationen ur grafen... Köp tillgång för att läsa mer

Acceleration i fritt fall | Labbrapport

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Sådär, inte jätteutförligt. Mycket är bra, men det saknas en del för att nå högre betyg.
 • 2015-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Metoden var tydlig och slutsatsen förklarade bra och hjälpte mig mest. Snyggt att få med formler också
 • 2017-04-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En underbar labbrapport. Det som kunde ha förbättrats är att du kunde ha ritat ett diagram.
 • 2016-05-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var bra Labbrapport