Acetylering och framställning av acetylsalicylsyra | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Kemi 2
 • C
 • 4
 • 959
 • PDF

Acetylering och framställning av acetylsalicylsyra | Labbrapport

Labbrapport om acetylering med ättiksyraanhydrid samt framställning av acetylsalicylsyra. Laborationerna undersöker reaktivitetsskillnaden mellan en hydroxidgrupp och en aminogrupp genom acetylisering.

Innehåll

Laboration del 1: Acetylering med ättiksyraanhydrid

- Syfte
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats

Laboration del 2: Framställning av acetylsalicylsyra

- Syfte
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats

Utdrag

Utförande del 1:

1 gram p-aminofenol vägdes upp och tillfördes i ett provrör. Sedan tillsattes 0,5 cm3 vatten. Ämnena blandades ihop med en glasstav och sedan tillsattes 2 cm3 ättiksyaanhydrid och blandnigen rördes åter om. Resultatet noterades.(Vad blev det för resultat?)3 cm3 vatten tillsattes och provröret värmdes sedan i ett kokande vattenbad tills innehållet i provröret lösts upp. Provröret fick sedan svalna i ett provrör. När kristallerna fallit ut filtrerades de och tvättades med en liten mängd kallt vatten. De torkades sedan med vattensug, vägdes upp och så noterades värdena och resultatet.

Utförande del 2:

2 gram salicylsyra vägdes upp och tillsattes i en E-kolv. sedan tillsattes 4 cm3 ättiksyraanhydrid och 1 cm3 koncentrerad fosforsyra. kolven blandades om på samma gång som den doppades ned i det varma vattenbadet. Kolven stod kvar i vattenbadet tills innehållet löst sig och sedan 5 minuter till. Sedan kyldes kolven under vattenkran och 5 droppar vatten tillsattes försiktigt. Sedan droppades 5 droppar i taget tills ca 10 cm3 tillsats totalt samtidigt som kolven kyldes ned genom att placeras i isvatten. Då alla kristaller fallit ut filtrerades kristallerna av och tvättades med lite kallt vatten. De torksdes sedan med vattensugen och lite filtrerpapper. Kristallerna vägdes sedan och vikten noterades... Köp tillgång för att läsa mer

Acetylering och framställning av acetylsalicylsyra | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Diskussionen gav mig den hjälp jag behövde!
 • 2015-03-30
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Den var från SU, vilket var bra

Material relaterade till Acetylering och framställning av acetylsalicylsyra | Labbrapport.