ADHD | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • B
 • 5
 • 1806
 • PDF

ADHD | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift med information om ADHD. Fokus ligger på orsaker, symptom, utredning (att ställa en diagnos), behandling, habilitering, vägledning/stöd för individen med ADHD samt stöd för föräldrar med ett barn som har ADHD. Vidare så beskriver eleven också vilken typ av hjälp och stöd som erbjuds i Österåkers kommun för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Lärarens kommentar

Bra planering med tydliga rubriker och källhänvisningar. Bra att du har fått med mycket om pedagogiskt stöd för vardagslivet i arbete/skola/hem. Intressant och bra att du har kollat upp Österåkers kommun! Du kommer säkert att få nytta av din kunskap. Bra jobbat!

Innehåll

ADHD: ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
- Orsaker
- Symptom
-- Uppmärksamhetsproblem
-- Impulsivitet
-- Överaktivitet
-- Behov av struktur
- Utredning: Att ställa en diagnos
- Behandling
-- Psykosociala och pedagogiska insatser
-- Läkemedelsbehandling
-- Psykosociala och pedagogiska insatser
-- Arbetsterapeut
- Vägledning/stöd
-- Stöd i vardagen
-- Stöd på arbetsplatsen
-- Vuxenutbildning och studier
-- Habilitering
-- ADHD-center
- Stöd för föräldrar
- Hjälp och stöd i Österåkers kommun för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- Egna tankar och reflektioner
- Källor (löpande i texten)

Utdrag

"Personer med ADHD har ofta ett stort behov av struktur i vardagen för att undvika frustration. Ett bra tips är att skriva upp minneslappar/listor på vad man har att göra. Situationer där man har höga krav på sig själv kan utlösa frustration, likaså oförberedda händelser. Man behöver ofta ha väldigt lugnt omkring sig, speciellt i skolan eller på en arbetsplats. Det är extra viktigt att personer i ens omgivning har vetskap och lite kunskap om diagnosen för att kunna ge stöd och underlätta för den som har ADHD. Det är även viktigt att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

ADHD | Fördjupningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välskriven man fick en bra inblick i vad det innebär att ha ADHA.
 • 2015-06-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  fakta är bra men du kunde skrivit tyldigare
 • 2016-04-17
  jättebra jobbad, hjälpte mycket
 • 2016-01-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra bra bra bra bra bra bra bra