ADHD | Specialpedagogik | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • A
  • 4
  • 2766
  • PDF

Instuderingsfrågor: ADHD | Specialpedagogik | Frågor och svar

Frågor och svar inom specialpedagogik, med fokus på ADHD. Eleven redogör bland annat på vad en undersköterska bör tänka på i bemötandet av en person med ADHD, människors attityder kring ADHD, olika typer av stöd för personer med ADHD och ADHD hos äldre personer. Vidare så reflekterar eleven även kring konsekvenserna av odiagnosticerad ADHD, för både individ och samhälle. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Lärarens kommentar

Mycket bra och välutvecklad uppsats, där du ser på specialpedagogik för ADHD från olika synvinklar.

Innehåll

A) Vad behöver du i ditt framtida yrke inom vården tänka på när du träffar och ska hjälpa en person med ADHD?

B) Vad behöver samhället i stort tänka på kring dessa personer?

C) Många människor har förutfattade meningar om personer med ADHD. Hur kan vi påverka människors attityder och värderingar kring dessa personer?

D) Vilken hjälp och vilket stöd behöver ett barn eller ungdom med ADHD i hemmet, i skolan och på fritiden?

E) Hur tror du att ADHD kan visa sig hos äldre personer (över 70 år)?

F) Vilka konsekvenser kan en odiagnosticerad ADHD leda till för individen och för samhället?

Utdrag

"A) Det jag som undersköterska ska tänka på när personer med ADHD kommer till sjukhuset är att först ha kunskap om sjukdomen för att kunna få se generell förståelse för vad diagnosen innebär. Sedan kunna se personen bakom diagnosen t.ex. så ska man inte bara tänka på att den här personen bara är arg och blir irriterad för det minsta lilla utan att den personen är precis som alla andra människor där den identiteten kanske inte har så stor inverkan på sin diagnos. När man har ADHD och kommer in till sjukhuset är det viktigt att personen slipper ..."... Köp tillgång för att läsa mer

ADHD | Specialpedagogik | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.