Administration: Att jobba som receptionist | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Redovisning 2
  • B
  • 3
  • 1413
  • PDF

Administration: Att jobba som receptionist | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om administration, med fokus på yrket receptionist. Eleven redogör för olika svar på frågor som relaterar till aspekter av jobbet som receptionist. Arbetet avslutas med en sammanfattning av de punkter som har lyfts fram i svaren.

Lärarens kommentar

Du använder en mycket tydlig och klar layout, vilket underlättar för läsaren. Vidare har du med en tydlig egen bedömning av ditt arbete, vilket är bra. Du tvingas tänka en gång till. Det jag kan sakan är en mer nyanserad bild av dina frågeställningar. Du belyser dem i huvudsak från ett håll.

Elevens kommentar

Kunna tagit upp olika negativa sidor med outsourcing.

Innehåll

1. Presentera en checklista med kvalifikationer som en växeltelefonist bör ha. Ge en kortfattad förklaring till dina val
2. Ge en kortfattad redogörelse kring skillnaderna i att jobba i reception på ett litet/stort företag. Hur kan servicen skilja sig åt såväl internt som externt?
3. Vilka fördelar ser du med att använda sig av outsourcing i en reception?
4. Redogör för vilka kvalifikationer en receptionist för ett byggföretag bör ha
5. Om du ska utbilda semestervikarie i sjukhusets stora telefonväxel, vad tycker du då är viktigast att få med?
6. Berätta kortfattat vilka egenskaper som du finner viktigast hos en receptionist
7. Din kollega har gått på lunch och som brukligt är så har du både växeln och receptionen helt ensam då. Det brukar vara lugnt vid den här tiden, men inte idag. Plötsligt ringer det stup i ett och som om detta inte var nog, så kommer det flera nya kunder fram till disken. Vad gör du? Vem har förtur? Hur hanterar du bäst situationen? Berätta...
8. Du har fått erbjudande om att bli ansvarig för receptionen på Hotellet. Där arbetar idag 6 personer inklusive Ann som är växeltelefonist. Chefen erbjuder dig det här jobbet för han tycker att du är representativ, kan företaget väl då du arbetat på ekonomiavdelningen i många år samt påtalat intresse för förflyttning. Chefen säger också att det behövs lite förändringar i receptionen för det är inte så bra arbetsklimat där längre. Du själv har också hört en del om att det bland annat försvunnit pengar från dagskassan och att några av de yngre tjejerna tappat en hel del arbetsmoral sedan Ola anställdes i receptionen. Du bestämmer dig efter moget övervägande att tacka ja till nya jobbet. Berätta nu vilka saker du åtgärdar först och hur du vill gå tillväga som ny chef över receptionen. Var kortfattad och använd gärna checklista över arbetsrutinerna.
- Sammanfattning

Utdrag

6. Berätta kortfattat vilka egenskaper som du finner viktigast hos en receptionist.
Eftersom det krävs att receptionister ska kunna interagera med en mängd olika typer av kunder varje dag så måste de ha bra social kompetens, dvs. en förmåga att hantera människor på ett öppet och naturligt sätt. Flexibilitet och simultanförmåga är också viktiga egenskaper. En receptionist bör ha en positiv inställning och vara vänlig mot kunder, arbetsgivare och arbetskamrater. Utöver det behöver han eller hon också... Köp tillgång för att läsa mer

Administration: Att jobba som receptionist | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.