Adolf Hitler: Barndom och uppväxt | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 3
  • Historia 1a2
  • C
  • 5
  • 1634
  • PDF

Adolf Hitler: Barndom och uppväxt | Utredande text

En utredande text om Hitler som diskuterar hur han påverkades av sin barndom, och om man kan förstå Hitlers handlingar genom att se på hans uppväxt. Eleven redogör inledningsvis för en rad fakta om Hitlers liv och uppväxt, och diskuterar sedan hur Hitlers liv hade kunnat se ut om han hade fått mer kärlek som barn, genom att berätta om vikten av en kärleksfull och trygg barndom.

Lärarens kommentar

På denna uppsats kunde man inte få mer än C men min lärare tycket egentligen att den var bättre än C i betyg.

Utdrag

Adolf hade som elvaåring stora problem och när han började realskolan blev han underkänd i både matematik och naturhistoria. Därför fick han gå om ett år. Även i historia som han tyckte om, nådde han inte de högre betygen. På grund av de dåliga betygen började Adolf istället dricka sig full och göra vad som helst, utan läxorna. Efter fem år i realskolan hoppade Adolf av för gott och då som sexton-åring var han fylld av hat mot... Köp tillgång för att läsa mer

Adolf Hitler: Barndom och uppväxt | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.