Adoption - en rättighet? | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Svenska som andraspråk 1
 • A
 • 1
 • 542
 • PDF

Adoption - en rättighet? | Argumenterande text

En kort argumenterande text som ställer sig frågan "Har alla rätt att adoptera?". Fokus ligger på samkönade par och dessas rätt att adoptera barn. Här argumenterar eleven för att adoption är en rättighet för alla, oavsett familjekonstellation.

Utdrag

Under flera hundratals år har det pågått heta diskussioner om huruvida det är rätt att vara förälskad i en av samma kön eller inte. Dessa pågår olyckligtvis än i dag. Till diskussionerna har även homosexuellas rätt till att skaffa barn, lagts till. Personligen tycker jag att det är mer än fel att vi skall behöva leva i en värld där ens rätt till att älska den man vill och ens möjlighet till att uppfostra ett barn med sin kära, dras ifrån en. Har någon människa egentligen rätten att ta denna rättighet ifrån en annan individ? Är det riktigt att använda ``din bögjävel´´ som skällsord på skolor? Är det inte skevt att bestämma att det är felaktigt för samkönade par att skaffa barn?... Köp tillgång för att läsa mer

Adoption - en rättighet? | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Man fattade vad du menade och bra skriven