Äkta kärlek är grunden för äktenskap | Insändare

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Äkta kärlek är grunden för äktenskap | Insändare

En insändare där eleven skriver om hur viktigt det är med äkta kärlek i ett äktenskap. Eleven hänvisar också till texter och artiklar som handlar om ämnet.

Studienets kommentar

Notera att eleven läser kursen Svenska som andraspråk 1 och att det finns många språkliga förbättringsmöjligheter.

Utdrag

Äktenskap är ett stort steg i livet, när man bestämmer att gör löfte att vara nära med varandra oavsett vad som händer. Bas för äktenskapet är två människor som älskar , respekterar varandra och vill leva livet tillsammans. Men idag är det lite olika i livet av många svenskar. Det är många som har minst två äktenskap. Varför är set så?

Många gifta sig i ung älder. Jag är säkert att det kan vara svårt att förstå vad för känslor har man man i ung ålder. Jag ser att många unga människor tror att de älskar någon och det blir grund för äktenskap. Men det kan vara ett beslut som var inte baserat på riktiga känslor bara på starka emotion som är... Köp tillgång för att läsa mer

Äkta kärlek är grunden för äktenskap | Insändare

[0]
Inga användarrecensioner än.