Älderomsorg | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • C
  • 1
  • 413
  • PDF

Älderomsorg | Argumenterande text

En argumenterande text om äldreomsorg där eleven menar att äldreomsorgen bör förbättras. Eleven frågar sig om man vågar bli äldre.

Utdrag

Idag besväras många av våra äldre av ensamhet och deras dagar är ofta långa och innehållslösa. För vissa är hemtjänstpersonalen deras enda kontakt med omvärlden, då deras barn har fullt upp med sina egna liv och vännerna har av olika anledningar försvunnit genom åren. Många av våra äldre delar en känsla av utanförskap där de känner att de inte längre bidrar med någonting i samhället. Utöver det finns en avsaknad av något att se fram emot som kan ge livet mening. Detta beror till viss del på kommunernas olika indragningar som resulterar i att varken pengar eller tid läggs på våra gamla.

Enligt den nationella värdegrunden, som numera är lagstadgad i socialtjänstlagen, ska alla få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, men vad räknas som ett värdigt liv? Här måste vi alla tänka till och fundera över vad detta innebär för oss själva, för att därefter tänka den svindlande tanken om vad det innebär för alla våra äldre, samt hur vi kan bidra till att uppnå... Köp tillgång för att läsa mer

Älderomsorg | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Älderomsorg | Argumenterande text.