Äldrepsykiatri | Psykisk ohälsa hos äldre

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 2
  • Annat
  • G
  • 4
  • 1729
  • PDF

Äldrepsykiatri | Psykisk ohälsa hos äldre

En fördjupningsuppgift inom äldrepsykiatri, med särskilt fokus på psykisk ohälsa hos äldre. Eleven redogör för ett antal begrepp relaterade till detta (se dessa under "Innehåll").

Innehåll

- Psykisk ohälsa hos äldre
- Psykotiska symtom hos äldre
- Vanföreställningar
- Hallucinations
- Effektiva/ emotionella symtom
- Nedstämdhet
- Oro, rastlöshet
- Irritabilitet , agitation
- Ångest
- Initiativlöshet
- Smärtsam känslolöshet
- Minska socialt engagemang, isolering
- Hämning
- Sömnstörning (minskad sömntid / ökad sömntid)
- Depression
- Atypisk depression (eller maskerad depression)
- Ångest

Utdrag

"Psykisk ohälsa hos äldre: När man pratar om psykisk ohälsa hos äldre så menar man framför allt depressionssjukdomar, demensen samt akuta förvirrings tillstånd. Många äldre har dessutom fysiska handkapp och nedsatta sinnesintryck vilka kan påverka diagnostiken och behandlingen av psykiska sjukdom. Hög ålder i sig utgör en riskfaktor på grund av biologisk åldrande, sociala förändringar med rollförluster och understimulans. Psykologiska händelser med ett ökat antal negativa livs händelser ofta förluster med svåra sjukdomar hos anhöriga och vänner kan också påverka."... Köp tillgång för att läsa mer

Äldrepsykiatri | Psykisk ohälsa hos äldre

[0]
Inga användarrecensioner än.