Äldrevården i Sverige | Brott mot mänskliga rättigheter | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 13
  • 2670
  • PDF

Äldrevården i Sverige | Brott mot mänskliga rättigheter | Rapport

En rapport kring äldrevården i Sverige, där eleven undersöker huruvida den kan anses bryta mot de mänskliga rättigheterna. Fokus ligger bland annat på äldrereformen och den privatisering som skett, samt vilka konsekvenser detta fått för de äldre. Vidare så diskuteras åtgärder för att förbättra situationen för de gamla inom äldrevården.

Innehåll

Hur dagens äldrevård i Sverige bryter mot Mänskliga Rättigheter: ­orsaker, konsekvenser och möjliga åtgärder

1. Innehållsförteckning
2. Källkritik
3. Inledning
4. Äldrevården idag
4.1 Nekas plats på omsorgsboende
4.2 Situationen på Sveriges äldreboenden
5. Bakomliggande orsaker
5.1 Ädelreformen
5.2 Privatisering ­ införelse av vinst i välfärden
6. Konsekvenser
6.1 Direkta konsekvenser av de organisatoriska förändringarna
6.2 Indirekta konsekvenser
7. Åtgärder
7.1 Kontrollera konsekvenserna av privatiseringen
7.2 Mer finansiering
8. Slutsats
9. Källförteckning

Utdrag

De som väl fått plats på omsorgsboende lever heller inte alltid under bra omständigheter. Många drabbas av övermedicinering och undernäring. Ett exmepel är då en 89­årig kvinna visade symptom på undernäring men äldreboendet inte tog någon handling. Kvinnan avled som effekt av detta. De äldre riskerar även att lida av ensamhet, trots garantin för gemenskap. Detta sänker inte bara... Köp tillgång för att läsa mer

Äldrevården i Sverige | Brott mot mänskliga rättigheter | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.