Vilket ämne? | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 2654
  • PDF

Vilket ämne? | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att ta reda på vilket ämne ett antal olika ämnen är. Här handlar det om okända vätskor som ska identifieras. Flera olika metoder används för att identifiera de okända vätskorna, bland annat testas löslighet i vatten, kokpunkt, löslighet i brom och densitet.

Innehåll

Kemi labbrapport

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultatet
- Diskussion
- Felkällor
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Materiel och material

• De 6 okända ämnen
• Bägare
• Provrör
• Pipett
• Tång
• Brännare
• Metansyra
• Tändstickor
• Vatten
• Bromvatten
• Trefot
• Våg
• utrustning som ska kunna mäta upp till 5 ml

Utförande

Hämta ett okänt prov hos läraren. Diskutera sedan i labrationsgruppen vilka analysmetoder som ska användas. Alla analyser ska utföras i liten skala. Identifiera så många prov du hinner.

Löslighet i vatten- För att se om de okända ämnena löser sig i vatten så har man lite av varje ämne i var sitt provrör som man kan numrera och hålla reda på, vlken som är vilken. Sedan så häller man i vatten, på med en kork så att provrören är sluten och så blir det lättare att blanda. Se om det antingen löser sig eller om det skär sig och bildar olika lager.
Löslighet i brom- Samma sak som att kolla löslighet i vatten fast istället har man i brom. Genom detta sätt så kan man utesluta vissa ämnen. Löser det sig i brom så vet man att det okända ämnet har dubbel- eller trippelbindning.
Sotning, brännbarhet och låga- Hälla ut ett av de sex ämnen på degellock och testa och se om ämnet brinner med hjälp av tändstickor. Kolla även sotningen och lågan. Gör om detta med de 5 restrerade ämnena.
Kokpunkt-Förbered brännare och ha en trefot över. Därefter så häller man lite av varje ämne i var sitt provrör och lägger de i en bägare av vatten (vattenbad) och det ska man ha på trefoten. Håll sedan koll på när ämnet börjar koka. Alla kommer inte kanske inte börja koka och det menas att kokpunkten för de ämnena är över 100 grader.
Ester- När man har kunnat utesluta vissa ämnen så testar man och se om ämnet reagerade med metansyra så att resultatet skulle bli en ester (butylformiat), med hallonlukt. Skulle detta stämma så är det okända ämnet metanol.
Densitet- Mäta upp en viss mängd volym och väg den sedan. Glöm ej att utesluta bägarens vikt. Beräkna sedan ämnets densitet-->P=m/V.
PH-värde- Kolla pH-värdet för varje ämne med hjälp utav indikatorpapper. Doppa och kolla av vilket pH-värde det är.
Jodlösning- Ha en jodlösning som reagens för att se om ämnet är stärkelse. Man vet att det är stärkelse om färgen blir blå efter att det vita pulvret (okända ämnet) läggs i. Jodmolekylerna kommer att fastna i stärkelsespiraler och på så sätt uppstår den blåaktiga färgen... Köp tillgång för att läsa mer

Vilket ämne? | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.