Ämnesbetyg måste återinföras | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • A
 • 2
 • 632
 • PDF

Ämnesbetyg måste återinföras | Argumenterande text

En argumenterande text om hur man i den svenska skolan borde återinföra ämnesbetyg.
Eleven har många argument och motargument, till exempel så menar hon att kurser oftast sträcker sig över en kortare period och om en elev till exempel blir sjuk så är det mycket svårt att få ett bra betyg i den kursen. Om det är ämnesbetyg så finns det större möjligheter att förbättra betyget till sist.

Eleven läser kursen Svenska 2 och går i årskurs 2 på Teknikprogrammet.

Utdrag

Stress, press och psykisk ohälsa är vardag för dagens skolungdom. Lärare, föräldrar och elever verkar alla överens om att det rådande skolsystemet är ohållbart, orättvist och orimligt. För att ett land ska fungera krävs en utbildad och beläst befolkning, och detta i sin tur kräver ett välfungerande skolväsen. Det nuvarande betygssystemet på gymnasium såväl som högskola är i form av kursbetyg, eleven får alltså ett betyg per avslutad kurs och detta har fått starka motsättningar. Många hävdar att kursbetyg främjar stress och även att fler studerande väljer att avsluta sin utbildning i förtid på grund av att de inte klarar av trycket. Allt pekar mot att något måste förändras och jag anser att detta något är... Köp tillgång för att läsa mer

Ämnesbetyg måste återinföras | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  suveränt tal, mycket genomtänkt och väl utfört

Material relaterade till Ämnesbetyg måste återinföras | Argumenterande text.