Är lycka livets mening? | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • B
  • 3
  • 1271
  • PDF

Är lycka livets mening? | Diskuterande text

En diskuterande text som behandlar den omfattande frågan om vad livets mening är, med centralt fokus på lycka. Detta diskuteras vidare utifrån de tre filosofiska teorierna hedonism, preferentialism och objektivistisk pluralism. Uppsatsen avslutas med en analys innehållande egna reflektioner och tankar kring resultatet.

Lärarens kommentar

Överlag en väldigt bra uppsats med tydliga diskussioner utifrån de tre filosofiska teorierna samt intressanta resonemang med egna tankar som stärker det egna ställningstagandet till huruvida lycka är livets mening eller ej.

Utdrag

I texten “Är lycka livets mening?” så diskuteras uppfinnandet och användandet av ett lyckopiller, även kallat prozac. Enligt texten så ska denna medicin göra olyckliga människor lyckliga till varje pris, även till den längden att det helt riskerar att förändra vår personlighet. Detta leder, som texten framhäver, till en större filosofisk fråga; om detta lyckopiller, utan biverkningar, hade ökat vår lycka, skulle det vara av godo? För att besvara denna fråga tänker jag använda mig av tre filosofiska teorier; hedonism, preferentialism & objektivistisk pluralism. Hedonister anser att det är behagliga känslor som gör livet värt att leva (oberoende hur de uppkommer), medan plågsamma upplevelser gör livet mindre värt att leva. Det som avgör om något har positivt eller negativt värde för en person är personens egen upplevelse av situationen. Avgörande om något har ett positivt eller negativt värde är personens egna upplevelse av situationen. Njutning och lidande är alltså avgörande för hur en person uppfattar sin livssituation. Lycka kan minst sagt beskrivas som en behaglig känsla som därmed ökar vår livskvalitet, att denna lycka tillkommer genom ett ständigt brukande av piller/medicin kan av vissa anses som ett drogmissbruk men eftersom sättet man går tillväga på för att uppnå .... Köp tillgång för att läsa mer

Är lycka livets mening? | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.