Är medeltiden ljus eller mörk? | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • C
  • 2
  • 1335
  • PDF

Är medeltiden ljus eller mörk? | Diskussion

En diskussion om medeltiden där eleven reflekterar över om medeltiden var en ljus och positiv tid eller om den var mörk. Eleven menar bland annat att religionsutvecklingen är en av de positiva sakerna som medeltiden förde med sig.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Det kan förstås att medeltiden för många anses vara en mörk tid. Tiden bestod delvis av krig, epidemier och sämre levnadsvillkor. Tydliga klasskillnader fanns under tiden som gjorde att de lägre klasserna fick det svårt. Detta är anledningar till varför det ofta tros att det varken fanns tid eller möjligheter för samhällen att utvecklas och teknisk utveckling att ske, dock så finns det även en mängd ljusa delar av medeltiden som talar för det motsatta.

Under medeltiden utvecklades religionerna kristendom och islam. Islam var mycket viktig i den tidiga medeltiden då den förenade en stor mängd folk. Islam tillät faktiskt till viss del religionsfrihet, bara att de som inte trodde på islam var tvungen att betala skatt. Islam tog även till vara på Roms kunskaper efter dess fall. Kristendomen blev stor under medeltiden och kyrkan utvecklade stor makt och även kyrkan länkade samman folk. Till en början gav även kyrkan kvinnor mer rättigheter som blev fördelaktigt för kvinnor, dock så försvann detta efter ett tag då endast män började ta över alla poster och den sämre kvinnosynen förblev. Kyrkan fick in mycket pengar och mark där de kunde odla, vilket ledde till att kyrkan fick stora inkomster. På grund av detta utvecklades stora klasskillnader, då präster i kyrkan blev behandlade likt kungar. Till skillnad från Islam tillät inte kristendomen andra religioner. Enligt min åsikt är utvecklingen av religioner under medeltiden till stor del ljus. Islam var en religion som tillät religionsfrihet, folket fick tro på vad de ville. Detta lade grunden för den religionsfrihet som vi har idag. Om inte islam skulle lagt grunden för religionsfrihet kanske den aldrig skulle... Köp tillgång för att läsa mer

Är medeltiden ljus eller mörk? | Diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.