Ärftlighet och naturligt urval: Kaniner | Experiment

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • VG
 • 4
 • 875
 • PDF

Labbrapport: Ärftlighet och naturligt urval: Kaniner | Experiment

Ett experiment som undersöker ärftligheten och det naturligt urvalet bland vilda kaniner, med fokus på kaninernas förmåga att utveckla päls. Eleven genomför experimentet med hjälp linser i olika färger som representerar olika alleler.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats

Utdrag

Material
4st burkar
40 gröna linser
40 röda linser

Metod
Först blandades 80 stycken linser, 40 gröna och 40 röda linser i en skål. Tre skålar märktes. Den första märkte jag med FF, som är två dominanta alleler. Den andra märkte jag med Ff som består utav en dominant och en recessiv allel. Den sista burken märkte jag med ff, som står för två recessiva alleler.
Den skålen alla linser var i, valde jag ut slumpmässigt linser två åt gången och la i den fjärde skålen. Jag följde proceduren tills alla linser i den skålen var slut. Jag placerade linserna efter den genotyp de fick. Om de var en röd och en grön som togs upp fick den genotypen Ff, då placerades linserna i den skålen som var märkt med Ff. Denna procedur fortsatte jag med tills alla linser tog slut i den burken jag hade blandat de 80 linser, vars 40 var gröna och 40 röda linser.
Sedan tog jag bort alla linser som fick genotypen ff, recessivt anlag, de klarar inte av vintern. Sedan placerar jag Ff och FF i en annan burk tillsammans och upprepar proceduren tills jag fått 8 generationer... Köp tillgång för att läsa mer

Ärftlighet och naturligt urval: Kaniner | Experiment

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-24
  Väldigt hjälpsam undersökning, dock är matten i uppsatsen FEL. Så ska ni använda denna till hjälp så se till att räkna rätt.
 • 2016-08-02
  Bra att ha som inspiration. Finns inte med några anteckningar på vad läraren hade för kommentarer till arbetet.
 • 2017-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Perfekt! hjälpt mitt experimentet väldigt mycket. TACK
 • 2017-02-02
  Har bara skummläst, verkar överlag vara bra, dock saknas källor