Ätstörningar | Anorexi, Bulimi, UNS | Psykologi 2b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • C
  • 3
  • 1048
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Ätstörningar | Anorexi, Bulimi, UNS | Psykologi 2b

En fördjupningsuppgift i Psykologi 2b, där eleven skriver om ätstörningarna anorexi, bulimi och UNS. Eleven redogör bland annat för ätstörningarnas bakgrund, symptom och behandling. Vidare diskuteras medias roll i uppkomsten av ätstörningar.

Lärarens kommentar

Mycket bra skrivet. Du kunde ha lagt lite med kärlek i textens uppbyggnad. Faktan var bra, fina referenser. Detta ligger nu på ett C.

Elevens kommentar

Jag skulle ha byggt upp vissa meningar annorlunda.

Innehåll

Ätstörningar
- Bakgrund
- Besvären syns inte alltid
- Anorexia
- Bulimi
- Ätstörningen UNS
- Är media skyldig eller oskyldig?
- Förebygga minskningen av ätstörningar
- Bli av med en ätstörning
- Hur påverkar detta samhället och vart kan man söka hjälp?
- Om man har en ätstörning

Utdrag

"Bakgrund:
Det finns många individer runt om oss som tänker på vad man äter och hur mycket man äter. De människorna är fler än vad man tror. Det är vanligt att man vill folk gör detta för att man är rädd att gå upp i vikt. Men sen finns det de människor som tar detta på för stort allvar, deras tankar är för ockuperade på vad man äter och hur mycket man äter så de får svårt att klara av sitt vanliga liv, studier, arbete eller andra aktiviteter, då har man en ätstörning.

Det finns olika typer av ätstörningar. Vissa låter bli att äta och andra kanske hetsäter och sen går och spyr upp det, sen finns det de personerna som äter och tränar extremt hårt efteråt.
En ätstörning stör ut och försämrar både den fysiska hälsan och hur man fungerar socialt."... Köp tillgång för att läsa mer

Ätstörningar | Anorexi, Bulimi, UNS | Psykologi 2b

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-11-08
    Jätte bra bnajajabajajajbababab